ІI МІЖНАРОДНА ШКОЛА
«Сучасний лікар:
від теорії до практики»

ІI МІЖНАРОДНА ШКОЛА
«Сучасний лікар: від теорії до практики»
Днів
Годин
Хвилин
Секунд
Формат Міжнародної школи — онлайн
До участі у заході запрошуються цільова аудиторія:
 • алергологія, анестезіологія, гастроентерологія,
  дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча отоларингологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча ревматологія, дитяча фтизіатрія, дитячі інфекційні хвороби, дієтологія, ендокринологія,
  загальна практика – сімейна медицина, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, неврологія, неонатологія,
  нефрологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, педіатрія, психіатрія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізична та реабілітаційна медицина фтизіатрія, функціональна діагностика
  аналітично-контрольна фармація, клінічна фармація, фармація/загальна фармація
ЕКСПЕРТИ
У Міжнародній школі візьмуть участь провідні експерти, вчені, лікарі різних
медичних галузей з України та Латвії
 • Ліна Забулене
  доктор медичних наук, доцент, консультант ендокринолог Інститут клінічної медицини медичний факультет Вільнюського університету, Литва. Представник Литви в Раді UEMS по ендокринології
 • Толстанов Олександр Костянтинович
  доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України,
  проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету охорони
  здоров'я України імені П. Л. Шупика, Заслужений лікар України
 • Бекетова Галина Володимирівна
  доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, Заслужений лікар України, експерт МОЗ України, голова асоціації педіатрів м. Києва

 • Степанов Юрій Миронович
  доктор мед. наук, професор,
  член-кореспондент НАМН
  України, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», голова ГС «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів
  травлення в Україні»,
  Заслужений лікар України
 • Чабан Олег Созонтович
  доктор мед. наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
 • Селюк Мар'яна Миколаївна
  кандидат мед. наук, професор кафедри терапії УВМА
 • Палій Ірина Гордіївна
  доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
 • Гогунська Інна Володимирівна
  доктор мед. наук, Заслужений лікар України, заступник керівника Центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О. С. Коломійченка НАМН України»
 • Соколова Любов Костянтинівна
  доктор мед. н., лікар вищої категорії, старший науковий співробітник керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»
 • Зайченко Ганна Володимирівна
  доктор мед. наук, професор, зав. Кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, академік Національної академії наук вищої освіти України
 • Щербінська Олена Станіславівна
  доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
 • Селюк Ольга Вікторівна
  кандидат мед. наук, лікар-невропатолог, старший викладач кафедри військової загальної
 • Дєєва Юлія Валеріївна
  доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри отоларингології НМУ імені О.О. Богомольця
 • Лопух Ігор Ярославович
  кандидат мед. наук, доцент кафедри гастроентерологіі, дієтології та ендоскопії НУОЗ України імені П.Л. Шупика
 • Головач Ірина Юріївна
  доктор мед. наук, професор, МВА, Заслужений лікар України, керівник Центру ревматології, клінічна лікарня «Феофанія»
 • Дзюьлик Ярослав Олександрович
  доктор мед. наук, провідний науковий співробітник ДУ «Національний
  інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського» (Україна)
 • Кушніренко Стелла Вікторівна
  доктор мед. наук, професор кафедри нефрології і нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика
 • Гавриленко Юрій Володимирович
  доктор мед. наук, професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології і фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика
 • Слободін Тетяна Миколаївна
  доктор мед. наук, професор кафедри неврології Національного університету
  охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
 • Кочуєв Геннадій Іванович
  кандидат мед. наук, доцент кафедри загальної практики - сімейної медицини
  ХМАПО
 • Турова Людмила Олександрівна
  канд. мед. наук, Ph.D., доцент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О. О.Богомольця, клiнiчна генетикиня, нейрогенетикиня, алергологиня, перинатологиня, нутрігенетикиня-дiєтологиня
 • Кошель Іванна Василівна
  доктор медичних наук за спеціальністю «Отоларингологія», професор, завідувачка кафедри отоларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету.
 • Осипова Людмила Станіславівна
  канд. мед. наук, доцент, головний позаштатний спеціаліст з імунології медичного управління Державного управління справами, зав. лабораторією клінічної імунології клінічної лікарні «Феофанія» ДУС
 • Зуєв Костянтин Олександрович
  кандидат мед. наук, зав. ендокринологічного відділення КНП «Київська міська клінічна лікарня No8»
 • Бездітко Наталія Володимирівна
  доктор мед. наук, професор кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, м. Харків
 • Талаєва Тетяна Володимирівна
  доктор мед. наук, професор, зав. центром фундаментальних та клініко-лабораторних досліджень ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративноі медицини ім. акад. М.Д.Стражеска НАМН України»
 • Скрипник Ігор Миколайович
  доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор кафедри внутрішньої медицини No1 Полтавського державного медичного університету. Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Української гастроентерологічної Асоціації
 • Незговорова Галина Андріївна
  кандидат мед. наук, лікар гастроентеролог- дієтолог вищої категорії Гастроклініки Олімед м. Київ, асистент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем Національного університету "Києво-Могилянська Академія"


 • Приступюк Максим Олександрович
  кандидат мед. наук, доцент кафедри хірургії No2 НМУ імені О.О. Богомольця. хірург, судинний хірург, реконструктивний хірург, спеціаліст з лікування діабетичної стопи. Член Польського товариства з лікування ран. член Міжнародної групи з діабетичної стопи.


 • Зайков Сергій Вікторович
  доктор мед. наук, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, президент Асоціації алергологів України
 • Погребняк Олена Олександрівна
  кандидат мед. наук, асистент кафедри загальної практики (сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця
 • Юрочко Федір Богданович
  PhD, Керівник Клініки дитячої оториноларингології Львівського ОХМАТДИТу ( в складі Клінічного Центру Дитячої Медицини), Представник України в Раді European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, президент Академії оториноларингології ЄВРОЛОР
 • Міщенко Владислав Миколайович
  доктор мед наук, професор, зав. відділу судинної патології головного мозку та реабілітації ДУ ІНПН НАМН України, професор кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ХНУ імені В.Н. Каразіна
 • Крючко Тетяна Олександрівна
  доктор мед. наук, професор, зав. кафедри педіатрії Полтавського державного медичного університету
 • Мартинюк Лілія Петрівна
  доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини No3 Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського
 • Шіфріс Ірина Михайлівна
  кандидат мед. наук, старший науковий співробітник, ДУ "Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, провідний науковий співробітник відділу еферентних технологій.
 • Катеренчук Віталій Іванович
  кандидат мед. наук, доцент кафедри ендокринології ВДНЗУ «УМСА»
 • Кравчун Нонна Олександрівна
  докторка медичних наук, професорка, професорка кафедри ендокринології та дитячої ендокринології Харківського національного медичного університету, Заслужений лікар України
 • Палій Ірина Гордіївна
  доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
 • Дорофєєв Андрій Едуардович
  доктор мед. наук, професор кафедри терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика
 • Хаустова Олена Олександрівна
  доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О.О. Богомольця
 • Юзвенко Тетяна Юріївна
  доктор мед. наук, професор, заст. директора з наукових питань Українського науково- практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Заслужений лікар України, лікар-ендокринолог вищої категорії
 • Біль Богдан Назарович
  кандидат мед. наук , доцент кафедри отоларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика, заслужений лікар України
 • Сергієнко Вікторія Олександрівна
  доктор мед. наук, професор кафедри ендокринології в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, лікар-ендокринолог вищої категорії
 • Філіппова Олександра Юріївна
  доктор мед. наук, професор кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету, член Правління Української гастроентерологічної асоціації
 • Губергріц Наталя Борисівна
  доктор мед. наук, професор, президент Українського Клубу панкреатологів, член Ради Міжнародної Асоціації і Європейського Клубу панкреатологів, президент Європейського Клубу панкреатологів 2022 р., лауреат Європейської премії "За життєві досягнення"
IІ МІЖНАРОДНА ШКОЛА
«Сучасний лікар: від теорії до практики»
Щоб зареєструватись натисніть на кнопку "Реєстрація", заповніть анкету учасника
ПРОГРАМА
На Міжнародній школі Вас очікують
 • Європейські експертів з Латвії
 • Національні експерти з України
 • Симпозіуми, клінічні консиліуми, дискусії експертів та виставка партнерів
 • Сертифікат 10 балів
 • Дискусійні панелі з можливістю адресувати питання будь-якому експерту-доповідачу
СЕРТИФІКАТ
Сертифікат
Семінар з міжнародною участю «Сучасний лікар: від теорії до практики» внесений до переліку заходів БПР. По закінченню заходу, учасники матимуть можливість перейти на сторінку заходу з тестуванням БПР, пройти тестування та отримати сертифікат 10 балів, якщо правильно відповісти на 70% і більше питань.
ТРАНСЛЯЦІЯ
Hall CME-CPD

Hall А

Hall B

ОРГАНІЗАТОРИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР
ПАРТНЕРИ
КОНТАКТИ
Залишились питання?
Будемо раді відповісти Вам!

asprofosvit@gmail.com
+380 (67) 986 72 56
+380 (97) 162 24 59
+380 (50) 671 77 18
+380 (67) 233 75 91